chiến đấu vì độc lập tự do rss chiến đấu vì độc lập tự do

Đó chính là ca khúc "Chiến đấu vì độc lập tự do" - một tác phẩm ra đời trong những ngày đầu cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đang ngồi kia. Ơn giời, sắp cửu tuần mà vẫn nhúc nhắc đi lại được. Và cái lưng vẫn thẳng, tiêu chí không dễ mà sụm đột ngột của những bậc cao lão. Nhạc sĩ đang bị… “hành”! “Hành” là cách nói thân ái chỉ...