Chỉ tịch UBHC tỉnh Donetsk rss Chỉ tịch UBHC tỉnh Donetsk
Sự thật Donbass qua lời kể của chủ tịch UBHC tỉnh Donetsk Zhebrivskiy (Phần I)

Pavel Zhebrivskiy là người thay thế ông Kihtenko trên cương vị chủ tịch UBHC bán quân sự tỉnh Donetsk vào ngày 12 tháng 6 năm 2015 với nhiệm vụ hàng đầu là ngăn chặn buôn lậu và củng cố tuyến phòng thủ trên giới tuyến tạm thời, đồng thời nhiệm vụ của ông là bảo đảm chống tham nhũng và tổ chức bầu cử địa phương vào ngày 26 tháng 10 năm nay có hiệu quả. Ông Zhebrivskiy trả lời phỏng...