cậy cửa rss cậy cửa

Làng Sen có thể nói là biểu tượng của người Việt tại Odessa, nó không những là nơi quần tụ trong cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt, mà còn là trung tâm kinh tế là điểm nhấn của người Việt tại Odessa. Ấy thế mà do công tác quản lý có phần yếu kém dẫn đến những lo lắng bức xúc của hơn 300 căn hộ đang sống tại đây và nhiều bà con trong cộng đồng, tỏ ý rất bức xúc...