cảnh giác với Trung Quốc rss cảnh giác với Trung Quốc

Sáng kiến “Một vành đai một con đường” (OBOR) có tiềm năng ảnh hưởng bất lợi đến kinh tế đối với các nước tham gia. Đây là một dự án đầy tham vọng của Trung Quốc, kết nối kinh tế với Châu âu qua Đông Nam Á và Châu Á, thông qua các liên kết đường bộ và đường biển. Xri Lanca, Pakixtan là hai trong số những nước điển hình đầu tiên ở Nam Á rơi vào bẫy nợ khổng lồ này...