Các cựu Đại sứ Vn tại Ukraina rss Các cựu Đại sứ Vn tại Ukraina

Chúng tôi xin giới tieuj Video: Giao lưu với Đại sứ Ukraina tại Việt Nam và các cựu Đại sứ Vệt Nam tại Ukraina   trong suốt 30 năm qua: https://www.youtube.com/watch?v=p_X8xOPENjI&t=101s http://nguoivietukraina.com/video-giao-luu-voi-cac-cuu-sinh-vien-odessa-tai-le-ky-niem-30-nam-tai-ha-noi_221814.nvu http://nguoivietukraina.com/video-giao-luu-voi-cac-cuu-doi-truong-phien-dich-cua-nha-may-giay-da-odessa_221812.nvu Phóng viên báo Người...