Ca nhạc trong ngày giỗ tổ rss Ca nhạc trong ngày giỗ tổ

Báo Người Việt Ukraina, xin giới thiệu Toàn bộ chương trình ca nhạc trong ngày giỗ tổ Hùng Vương tại Odessa năm 2019, tới bạn đọc: https://www.youtube.com/watch?v=M64tEHK76Ys&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3z1ba7VaXwRWhKVeEXkJXUo3fxlzNYL7maCqCz_NjpB1TvLwK2kbZcxSs Họa My và Nguyễn Cương song ca bài: Gửi em ở cuối sông...