bneenmhj dịch vũ hán rss bneenmhj dịch vũ hán
XHH: Người dân ủng hộ hành động đưa người Ukraina từ TQ trở về hay không

Cuộc biểu tình ở Sanzhary: Người Ukraina bày tỏ ý kiến ​​của họ về sự kiện này. Kết quả Thăm dò dư luận xã hội cho thấy kết quả như sau. Đại đa số người Ukraina không ủng hộ các cuộc biểu tình chống lại việc triển khai người di tản từ Trung Quốc về Ukraina. Điều này được chứng minh bằng dữ liệu khảo sát XHH được thực hiện bởi Nhóm xếp hạng "Rating". Theo đó, có 74%...