biểu tượng cộng sản rss biểu tượng cộng sản

Rất nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao chữ Vạn của Phật giáo lại có hình thức trùng lặp với “chữ thập ngoặc” của Đức Quốc Xã. Gọi là “chữ”, nhưng thực ra cả hai đều là những biểu tượng. Người Việt gọi hai biểu tượng này bằng hai tên gọi khác nhau, nhưng người Tây phương đều gọi là Swastika, vì cả hai có hình thức bề ngoài hoàn toàn giống nhau. Một số tài...

Ukraina bài trừ cộng sản quy lớn

Ukraina đã đổi tên một ngàn địa danh và 51 ngàn tên phố trong quá trình từ bỏ biểu tượng cộng sản. Ngoài ra, đã gỡ bỏ trên 1300 tượng Lê nin. Ukraina đã đổi tên 987 địa danh và trên 51 ngàn con phố, quảng trường, vườn hoa trong quá trình phi cộng sản hóa. Đồng thời đã gỡ bỏ 2389 tượng đại và biểu tượng khác, kể cả 1320 tượng đài được lập nên mang tên Lê nin. Viện...