Bảo kê tại Odessa rss Bảo kê tại Odessa
Lợi ích nhóm của người Việt tại Odessa đã vượt qua lợi ích cộng đồng vi phạm pháp luật

Trong những năm gần đây cộng đồng người Việt tại Odessa có vẻ đang tan rã, đang mất đoàn kết và có xu hướng chia rẽ đi xuống rõ rệt. Mấy năm trước thì người Trung Quốc luôn bị công an và chính quyền xua đuổi, còn người Việt Nam thì bình thản yên tâm làm ăn, quyền lợi của bà con được bảo vệ,  nhiều  người Trung Quốc còn tìm chúng ta hỏi cách chuyển sang quốc tịch Việt Nam cho...

Cần chấm dứt việc thu bảo của người Việt tại Odessa

Mỗi giai đoạn đều có tính lịch sử của nó, sự hình thành cộng đồng người Việt tại Odessa cũng có thể nói là gắn liền với việc "buôn bán xanh", nhưng ngày nay xã hội Ukraina đang thay đổi thì cộng đồng người Việt cũng phải thay đổi  theo. Đó chính là một quy luật tất yếu. Việc của mấy năm về trước có thể đúng nhưng ngày nay nó đã sai, biết là sai mà không sửa là có tội với...