baauf cuwr rss baauf cuwr

Theo ông  Razumkov, có những người không muốn chấm dứt chiến tranh, vì họ kiếm tiền tốt cả về chính trị và kinh tế. Một số lực lượng sẽ tạo ra những trở ngại để giải quyết tình hình ở Donbass. Điều này đã được tuyên bố bởi chủ tịch quốc hội của Ukraina Dmitry Razumkov trên kênh ICTV. Ông nhấn mạnh rằng, thành phần an ninh có lẽ là một trong những điều kiện tiên quyết...