avak rss avak
Lục soát lớn tại chợ Barabashovo, Kharkiv

Cơ quan bảo vệ biên giới tiến hành lục soát lớn trên chợ  Barabashovo,  tp Kharkiv. Hàng loạt quấy bán hàng và kho bị lục soát, tịch thu số lượng lớn hàng hóa và tiền bạc. Các cuộc lục soát quy mô lớn đã được tiến hành tại Kharkiv trên lãnh thổ của trung tâm mua sắm Barabashovo. Các nhân viên thực thi pháp luật đã thu giữ hàng hóa trị giá 117 triệu hryvnia, cùng với hai triệu hryvnia bằng...