attahamia rss attahamia

Người đứng đầu Phái “Phụng sự nhân dân” David Arahamia hứa sẽ đệ đơn lên Văn phòng điều tra quốc gia (DBR) về tội phạm của cựu trưởng công tioos Yuri Lutsenko. Ông Arahamia nói với TTX UNN và được báo Censor.net đăng tải lại. >>УНН, "Chiều nay tôi sẽ phân tích và đăng ký. Tôi hứa rồi”, - trưởng phái “Phụng sự nhân dân” Arahamia nói. Ông nói thêm rằng, đơn sẽ được gửi...