andreychikov rss andreychikov

Tổng thống Zelenskiy vừa mới cử tỉnh trưởng mới cho tỉnh Odesa Andrey Andreychikov, ông này vừa về tới nơi làm việc đã gặp phải sự chống đối… Có khoảng 20 người biểu tình ngay trước trụ sở UBHC tỉnh đòi tổng thống không cử ông Andreychikov làm tỉnh trưởng Odesa, có vẻ như vì ông này là một tài phiệt. Những người biểu tình đòi tổng thống tổ chức thi tuyển dụng minh...