anastasia nguyễn rss anastasia nguyễn

Khả năng trong năm 2019 sẽ buộc tất cả công dân hàng năm phải khai báo thu nhập. Những cá nhân trốn thuế thu nhập sẽ bị phạt nặng. Các dự luật tương ứng đã được bộ tài chính soạn thảo nhằm mục đích đấu tranh với nạn trốn thuế thu nhập trong số những người có thu nhập cao. Tác giả bài báo đăng trên Liga.net: Anastasia Nguyễn >> Người có thu nhập bao nhiêu thì được...