an ninh Châu Âu rss an ninh Châu Âu
17 thành phố thiếu an toàn nhất châu Âu

Hãng tư vấn Mercer đã xác định mức độ an toàn của 230 thành phố ở châu Âu. Dưới đây là danh sách 17 thành phố thiếu an toàn nhất trong số này. An toàn cá nhân là một trong các yếu tố hàng đầu để chọn lựa sống ở một nơi nào đó. Hãng tư vấn Mercer nổi tiếng thế giới đã đưa ra chỉ số Chất lượng sống mỗi năm, trong đó có nội dung xếp hạng các thành phố an toàn nhất...