15 phút là thay đổi thế giới rss 15 phút là thay đổi thế giới

Thế giới cần phải nhớ: Mỗi thế hệ bị què quặt tiếp theo - đó là con đường đi tới chiến tranh mới. Một cuộc chiến mà đơn giản là không thể thắng bằng chiến thắng. Thưa Ngài chủ tịch tối thượng, đáng kính, Thưa các vị - các Bà và các ông! Tôi thay mặt Ukraina chúc mừng Ngài với việc Ngài được bầu làm chủ tịch ĐHĐ Liên hợp quốc khóa 74. Ukraina ủng hộ việc thực hiện...