Giai đoạn khủng hoảng tín dụng hiện nay khiến yêu cầu xem xét lại luật lệ của trò chơi tài chính đối với các thị trường vốn toàn cầu thêm phần cấp bách. Để làm được điều đó, chúng ta cần suy nghĩ khác về sự phát triển của thế giới tài chính

Giai đoạn khủng hoảng tín dụng hiện nay khiến những cuộc thảo luận nhằm tính toán lại các luật lệ của trò chơi tài chính đối với các thị trường vốn toàn cầu thêm phần cấp bách.

Rõ ràng, việc quản lý rủi ro đã lạc hậu so với sự đổi mới nhanh chóng trong hệ thống tài chính. Và các khuôn khổ, thể chế điều tiết hiện nay cần được nâng cấp để bắt kịp tiến độ thay đổi đó.

Nhưng thường thì các đề nghị cải tổ lại phản ánh những suy nghĩ lỗi thời (vốn dựa trên quan điểm của thế giới năm 1944, khi hệ thống Bretton Woods[1] được thiết lập).

Đó là thời kỳ mà các nền kinh tế hầu hết được quản lý bởi chính phủ, hoạt động tài chính thế giới bị hạn chế, ngoại trừ lĩnh vực thương mại, và nước Mỹ là trung tâm của hoạt động tài chính.

Để phát triển các điều luật mới phù hợp với kỷ nguyên hiện tại, chúng ta cần phải suy nghĩ khác về việc thế giới tài chính đang phát triển nhanh chóng, tập trung vào 3 điều chủ yếu:

Hoạt động trên mức độ toàn cầu

Các quốc gia rõ ràng vẫn giữ vai trò quan trọng đối với hệ thống tài chính thế giới, nhưng khả năng của họ trong việc quản lý và điều tiết đơn phương hoạt động tài chính đang ngày càng giảm bớt. Thay vào đó, khi các thị trường vốn toàn cầu phát triển, họ đang phân tán quyền lực tài chính.

Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới và là ngôi nhà cho các thị trường tài chính lớn nhất, tuy nhiên giờ đây, sự ảnh hưởng của châu Âu, Trung Quốc và Trung Đông đang mở rộng ra toàn cầu.

Đầu tư thặng dư thương mại (bởi các nước châu Á) và đầu tư đồng đô-la dầu mỏ (bởi các nước xuất khẩu dầu mỏ) đã tăng khả năng thanh khoản bằng tiền mặt vào các thị trường vốn toàn cầu, làm giảm lãi suất ở các nước đã phát triển, thổi vào hoạt động tài chính một làn sóng mới, đồng thời giúp cho các ngân hàng đầu tư tại Wall Street chống đỡ qua thời kỳ khó khăn.

Tất cả những điều này xảy ra khi các thị trường vốn trên thế giới vừa có một sự chuyển đổi phi thường. Giá trị tài sản tài chính thế giới (bao gồm cổ phiếu, nợ cá nhân và công cộng, tiền gửi vào ngân hàng) đã vọt lên từ 12 nghìn tỷ USD năm 1985 thành 195 nghìn tỷ USD năm 2007.


theo Bussiness Week