-Stus Lyceum of International Relations ở Lviv đã ghi nhận một đợt bùng phát COVID-19 giữa các giáo viên và học sinh. Kỳ nghỉ sẽ bắt đầu vào sớm ngày sáng mai. Điều này được nêu trong thông điệp của Lyceum.

-Thông báo cho biết để ngăn chặn chuỗi bệnh tật và việc quản lý Lyceum, theo quyết định của hội đồng giáo viên ngày 7 tháng 10 đang hoãn ngày nghỉ. Cụ thể là từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10. Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 10 Lyceum sẽ hoạt động từ xa.

-Họ cũng lưu ý rằng tính đến ngày 8 tháng 10 có 22 giáo viên đang nghỉ ốm, 6 người trong số họ được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19. Ngoài ra COVID-19 đã được xác nhận ở hai sinh viên của trường, 6 lớp hoạt động trên có chế tự cô lập và 7 lớp làm việc từ xa.

-Nhớ lại rằng ở khu vực Kiev 26 trường học đã hoàn toàn được chuyển sang đào tạo từ xa, 94 cơ sở giáo dục khác đã bị đóng cửa một phần.

-Trước RBC-Ukraina cũng viết rằng Bộ Giáo giục muốn đảm bảo giáo viên và học sinh chống lại COVID-19.

Thu Hà dịch thuật

Nguồn:https://www.rbc.ua/rus/news/lvovskiy-litsey-zakryli-karantin-vspyshki-1602156691.html?

»Cùng chủ đề