“Văn phòng đặt trên xe” dùng để phục vụ những lãnh thổ xa xôi, kể cả việc phục vụ một số thôn đồng thời bởi một người cảnh sát.

Văn phòng di động đầu tiên đã xuất hiện ở Kyiv. Theo lời người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia Hatia Dekanoidze,  chẳng bao lâu nữa những văn phòng trên xe như thế sẽ xuất hiện ở những khu vực dân cư khác của đất nước, trước hết là tại các thôn xã xôi, nởi không có điều kiện để cảnh sát tiếp công dân.

Phòng báo chí của Cảnh sát quốc gia thông báo.

“Mọi người có thể nói chuyện, viết đơn, biết câu trả lời cho những vấn đề mà họ quan tâm”, – bà Hatia Dekanoidze cho biết. Theo lời bà những văn phòng di động như vậy là kinh nghiệm của các nước tiên tiến. chúng dùng để phục vụ những địa phương xa xôi hẻo lãnh, kể cả phục vụ một số địa phương cùng lúc chỉ bởi một viên cảnh sát.

Văn phòng cảnh sát di động được trang bị máy tính và modem để truy cập được Internet.: Пресс-служба НацполицииNguồn: LB.ua

»Cùng chủ đề