(DN.ODESA) – Có thể đi đến thay đổi thành phần của Chính phủ liên quan đến việc thành lập liên minh mới trong nghị viện, đây là tuyên bố của Thủ tướng Ucraina Yulia Tymoshenko tại một cuộc họp của Văn phòng hôm nay.

“Tôi nghĩ rằng, trong những ngày tới, chúng ta có thể tăng cường thêm nhân lực cho chính phủ bằng những người mới muốn đến làm việc tại Văn phòng” – bà nói.

Buổi chiều tối ngày hôm qua, khối Yulia Timoshenko (BYUT), khối Litvina và Đảng của Tổng thống (Đảng dân tộc) công bố việc thành lập liên minh trong nghị viện.

Đồng thời ngày hôm qua đã bầu ra Chủ tịch nghị viện mới là lãnh tụ đảng cùng tên Vladimir Litvin vào vị trí bị bỏ trống từ ngày 12 tháng 11, sau khi Chủ tịch cũ của nghị viện Arsenhi Yasenuk bị Đảng khu vực bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Thành phần của Chính phủ Ucraina được tạo ra từ liên minh trong nghị viện.

NNC
theo Rian