Thành lập thành phố Hưng Yên bởi Nguyễn Quang

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04-05/NĐ-CP thành lập thành phố Hưng Yên thuộc tỉnh Hưng Yên và thành lập mới 2 xã thuộc huyện Phù Ninh, Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Thành phố Hưng Yên được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Hưng Yên.

Thành phố Hưng Yên có diện tích tự nhiên 4.685,51 ha và 121.486 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính, gồm các phường: Lê Lợi, Quang Trung, Minh Khai, Lam Sơn, Hiến Nam, An Tảo, Hồng Châu và các xã: Quảng Châu, Hồng Nam, Liên Phương, Trung Nghĩa, Bảo Khê.

2 xã được thành lập mới tại tỉnh Phú Thọ gồm xã Lệ Mỹ thuộc huyện Phù Ninh trên cơ sở điều chỉnh 770,71 ha diện tích tự nhiên và 3.618 nhân khẩu của xã Phú Mỹ; xã Vân Lĩnh, thuộc huyện Thanh Ba trên cơ sở điều chỉnh 895,02 ha diện tích tự nhiên và 2.906 nhân khẩu của xã Thanh Vân.

Nghị định cũng xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì , tỉnh Phú Thọ có 454, 08 ha diện tích tự nhiên và 2.721 nhân khẩu.

Tỉnh Phú Thọ có 353.294,93 ha diện tích tự nhiên và 1.345.498 nhân khẩu, có 275 đơn vị hành chính cấp xã.

Q.Minh