Báo chí Italia đã bình luận kết quả của hội nghị ngoại trưởng NATO tại Brúcxen, trong đó coi quyết định không mời Ucraina và Grudia tham gia “Kế hoạch hành động thành viên” (MAP) của NATO cũng là thắng lợi của Italia, chứ không phải của riêng Nga trong cuộc họp này.

»Cùng chủ đề
Putin trấn an dân chúng

05 Tháng Mười Hai 2008