Cán cân ngoại thương và tài khoản vãng lai của Ucraina trong tháng 1-2009 là thặng dư lần đầu tiên kể từ tháng 1-2005, người đứng đầu nhóm cố vấn của thống đốc ngân hàng nhà nước Valery Litviski cho biết

Cán cân ngoại thương và tài khoản vãng lai của Ucraina trong tháng 1-2009 là thặng dư lần đầu tiên kể từ tháng 1-2005, người đứng đầu nhóm cố vấn của thống đốc ngân hàng nhà nước Valery Litviski cho biết.

“Lần đầu tiên trong ba năm qua ngoại thương đạt thặng dư. Lần cuối cùng Ucraina có thặng dư thương mại là vào tháng 1-2005: giá trị thặng dư lúc đó là 506 triệu $. Tháng 1 vừa qua chúng ta đạt 396 triệu. Ngay từ đầu năm Ucraina đã thoát khỏi thâm hụt kép (tài khoản vốn và tài khoản vãng lai): và tài khoản vãng lai đã đạt thặng dư.”, – ông thông báo với hãng Interfax-Ucraina hôm thứ 4.

Theo ông, tài khoản vãng lai tính đến hết tháng giêng đạt thặng dư 467 triệu $. Lần thặng dư trước là vào tháng 1-2005, lúc đó chúng ta có 881 triệu đô la thặng dư tài khoản vãng lai. Thàng 1-2008 thâm hụt 341 triệu $, tháng 1-2007 thâm hụt là 32 triệu $”. Cố vấn thống đốc NBU cũng cho biết, đã hai tháng nay nhập khẩu giảm nhanh hơn xuất khẩu.

“Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ giảm 50,&% trong khi xuất khẩu chỉ giảm 32,7%. Trong tháng 12 chênh lệch hai chỉ số này chỉ là 12,9%” – ông nói rõ.

Thặng dư ngoại thương hàng hoá trong tháng 1-2009 đạt 234 triệu $, trong khi thặng dư thương mại dịch vụ là 162 triệu $. Đồng thời dòng rút vốn ngoại hối ngắn hạn khỏi các ngân hàng đã giảm đi một nửa.

Theo ông các chỉ số tích cực trên đã giúp cho cán cân thanh toán tháng giêng giảm bớt thâm hụt so với tháng 12. “Tháng 12-2008 do thâm hụt kép nên tài sản dự trữ của cả nước chỉ còn 2,054 tỷ $. Tháng 1-2009 lượng ngoại tệ đã giảm 253 triệu $”.

Đồng thời ông cũng ghi nhận trong tháng giêng tốc độ thâm hụt tài sản vốn tăng lên: giảm 0,5 tỷ $ chỉ còn 2,268 tỷ do khủng hoảng khả năng thu hút vốn nước ngoài.

Cũng theo lời ông cán cân đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tháng 1 cũng giảm hai lần so với tháng 12: từ 432 triệu còn 180 triệu $.

“Ngân hàng nhà nước phải kiềm giữ tốc độ mất giá đồng grivna, chính nó làm yếu đi cán cân thanh toán…Chính phủ cần có những chính sách ngân sách và biện pháp ủng hộ các ngành xuất khẩu tăng tỷ lệ xuất hàng hoá và dịch vụ», – V.Litviski kết luận.

Phương Anh tổng hợp
theo Interfax