Thám tử cảnh sát sẽ có mặt làm việc tại 8 tỉnh. Chức vụ này xuất hiện trong khuôn khổ dự án thí điểm để tìm sự cân đối giữa chế định điều tra và chế định thám tử.

Bộ trưởng nội vụ Arsen Avakov thông báo trước phiên họp ủy ban ở quốc hội với sự có mặt của chủ tịch ủy ban về các vấn đề bảo đảm lập pháp cho hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật Andrey Kozhemiakin và người lãnh đạo nhóm tư vấn của EU.

Dự án thí điểm lần đầu tiên bắt đầu trên cơ sở phòng cảnh sát Borispil. Các thám tử Detective bao gồm cả các chức năng tác chiến và điều tra.

“Chúng ta làm công tác điều tra, Có các chiến sỹ tác chiến thu thập chứng cứ và tiền hành trinh sát đặc biệt. Có nhà điều tra phân tích các sự kiện và dự định, lập các bước điều tra. Bây giờ các thám tử nhập các chức năng này lại với nhau”, – ông Avakov thông báo.

Người lãnh đạo cảnh sát quốc gia Kniazev thông báo rằng, kinh nghiệm của cuộc thí điểm trên nền của đơn vị Borispil là chưa đủ. Vì vậy đã có quyết định áp dụng dự án ở 8 nơi ở Ukraina – tại tỉnh Kyiv Kyiv, Zaporuzhzhya, Lviv, Odesa, Poltava, Sumy, Kharkiv và Khmelnitska. Dự án được thí điểm trên cơ sở các sở cảnh sát huyện.

“Kể từ ngày 1 tháng 6 ở 8 địa phương chúng tôi bắt đầu dự án “thám tử cảnh sát”, nơi sẽ có 90% biên chế cảnh sát hình sự được chuyển sang chế độ nhà điều tra”, – ông Kniazev thông báo.

Số cảnh sát điều tra còn lại vẫn tiếp tục thực hiện các chứng năng trực tiếp của mình: công tác tác chiến và điệp viên, tiến hành điều tra tác chiến, xác định, định dạng thi thể và những người mất tích.

Nguồn: Novostimira

»Cùng chủ đề