Thâm hụt ngân sách nhà nước Ukraina trong tháng 1 năm 2019 do vay tín dụng trong nước. Bộ tài chính cho biết, trong tháng 1 năm 2019 ngân sách nhà nước bị thâm hụt 12,3 tỉ Hrivnia.

Tiền chi thâm hụt nhờ thu hút tín dụng trong nước. Bộ tài chính đã bán trái phiếu nội bộ tổng giá trị 41,7 tỉ, kể cả bằng ngoại tệ – 587,4 triệu đô la và 33,3 triệu euro.

“Chi ngân sách là 61,1 tỉ Hrivnia, nhiều hơn chỉ số của năm 2018 41%, kể ca từ Quỹ chung – 62 tỉ Hrivnia, nhiều hơn cùng kỳ năm 2018 37,3%;

Mức thực hiện chỉ số theo kế hoạch chi từ quỹ chung là 88%; Chi lớn nhất đó là chi quốc phòng và chi xã hội, an ninh, trả chiết khấu nợ dến hạn”, – trong báo cáo của bộ tài chính nói.
Kể từ tháng 1 năm 2019 luật ngân sách cho năm 2019 có hiệu lực.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề