Trong một báo cáo tài chính mới được công bố của Bộ Tài chính Mỹ, có thể thấy tình hình tài chính của nước Mỹ đang rơi vào tình trạng nguy cấp kéo dài.

Theo nhận định của nhóm tư vấn kinh tế của Tổng thống thì việc cải cách các lĩnh vực như y tế hay năng lượng, giáo dục của nước Mỹ là gặp nhiều vấn đề nhất.

Theo bản báo cáo của bộ Tài chính Mỹ, con số thâm hụt ngân sách của nước này đang tăng không ngừng với cấp số nhân. Bản báo cáo còn dự đoán, trong năm tài chính 2009 mức thu nhập của Chính phủ Mỹ sẽ giảm mạnh và trong vòng 10 năm nữa thâm hụt ngân sách Mỹ sẽ tăng không dừng lại. Khi thông tin này được công bố là trong những điều tồi tệ nhất đối với kế hoạch cải tổn ngành y  tế và hệ thống giáo dục của Tổng thống Obama.

Theo phát ngôn viên của Nhà Trắng Robert Gibbs, những con số dự toán của Chính phủ thực sự là một thách thức rất lớn.

Theo dự đoán ít nhất đến ngày 30/9, thâm hụt ngân sách của Mỹ có thể đạt đến con số kỷ lục là 1580 tỷ USD, con số này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Mỹ.

Con số thâm hụt ngân sách của Mỹ thấp hơn so với con số 1840 tỷ USD đã dự đoán hồi tháng năm, tuy nhiên con số này không bao gồm 250 tỷ USD trong kế hoạch bơm tiền mặt của Tổng thống Obama. Tuy nhiên từ góc độ dài hạn, cùng với mức chi tiêu tăng mạnh của Chính phủ và mức thu nhập tỷ lệ nghịch, tình hình tài chính Mỹ trước mắt khá ảm đạm.

Mặc dù Tổng thống Obama đã cam kết sẽ giảm con số thâm hụt ngân sách xuống một nửa cũng như không tăng thêm mức thuế thu nhập đối với tầng lớp tư sản dân tộc nhưng con số cần và đủ để chi ra cho việc  cải tổ giáo dục và y tế cũng là một khó khăn.

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, con số thâm hụt ngân sách hiện tại của Chính phủ Mỹ cũng chính là nhiệm vụ quan trọng mà chính quyền Obama cần phải vượt qua.

Linh Trang
theo WSJ