Người dân Ucraina nhận thấy sự gia tăng tỷ lệ tội phạm trong điều kiện khủng hoảng kinh tế, nhưng vẫn tin rằng các cơ quan thuộc Bộ nội vụ có khả năng chống lại điều đó.

Đây là xác nhận dựa trên các kết quả nghiên cứu chung của Học viện Hội nhập và Phát triển Châu Âu (EIIR) và Học viện Quốc tế Xã hội học Kiev (CMIS).

Trong đó, theo ý kiến của 29% số người Ucraina được hỏi, thì tỷ lệ tội phạm trong khu vực của họ sau khi diễn ra cuộc khủng hoảng “tăng không nhiều”, 16% cho rằng tỷ lệ tội phạm “tăng lên đáng kể”. Cùng lúc đó, 39% số người trả lời bày tỏ tin tưởng rằng tỷ lệ tội phạm “vẫn không thay đổi”.

Chỉ có 8% số người trả lời nói rằng số lượng tội phạm trong khu vực của họ trong thời gian khủng hoảng “giảm một chút” và 2% cho rằng tỷ lệ đó “giảm mạnh”. Gần 6% không có câu trả lời cho câu hỏi này, hoặc từ chối trả lời.

Đồng thời, 70% số người trả lời tin rằng cảnh sát đủ khả năng chống lại sự gia tăng tội phạm và duy trì trật tự trong hoàn cảnh khủng hoảng. Trong đó, có 40% người trả lời tin tưởng điều đó tuyệt đối. 30% nói “có thể được”. Có 4% số người trả lời khó đánh giá một cách chính xác về hy vọng của họ đối với Bộ nội vụ.

Đồng thời, 14 % người Ucraina nói rằng “không tin lắm” vào việc những người gìn giữ trật tự có khả năng bảo vệ người dân và 11% khẳng định rằng, Bộ Nội vụ không thể bảo vệ họ. 1% người được hỏi không có câu trả lời cho câu hỏi này.

Nghiên cứu được tiến hành bằng phương pháp phỏng vấn qua điện thoại từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng 5 năm 2009 người dân Ucraina trong độ tuổi từ 18 trở lên. Cuộc khảo sát được tiến hành tại 68 khu dân cư trong tất cả các vùng của Ucraina và nước Cộng hòa tự trị Krưm.

Như thông báo, tỷ lệ tội phạm ở Ucraina đã đạt đến mức báo động, và thực sự là mối đe dọa đến chủ quyền quốc gia, Phó Bí thư Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ucraina – ông Stepan Havrysh cho biết.

NNC
theo Kor