Người dân Lugansk và Donbass đã bắt đầu nói công khai về “Thế giới Nga” ở miền đông Ukraina, rằng, “họ không có cơ hội gì”.

Tổng thống Ukraina sau chuyến thăm mặt trận khu vực Maryupol tuyên bố.

Tổng thống Poroshenko đã tham gia phiên họp của Hội đồng phát triển Odesa và nói rằng, “Thế giới Nga” ở Donbass đã chuốc lấy thất bại, chẳng có cơ hội nào và ông khuyên xem cuộc sống ở tp Maryupol ngày hôm nay để thấy được sự thật.

“Đơn giản là cần tới tp Maryupol để quan sát, sẽ thấy thành phố có 3,4 tỉ Hrivnia dự trữ, ngân sách tăng lên 7 lần so với năm 2014”, – Poroshenko lưu ý.

Theo lời tổng thống, khi nhìn thấy Ukraina phát triển như thế nào dân lãnh thổ bị chiếm đóng ORDLO hiểu rằng “Thế giới Nga” không có cơ hội nào cả. Hơn thế, so với những năm trước đây người dân cũng thay đổi thái độ đối với quân đội Ukraina.

“Trước khi tới Maryupol chúng tôi tới tiền tiêu, phía trước là Sartany, rất gần với chốt của địch, chỉ mấy trăm mét là đơn vị dù cơ động số 79 của ta, từ Mykolayev tới đây. Tôi hỏi thái độ của dân đối với quân đội như thế nào thi nhận được câu trả lời rằng thái độ dân ở đây đối với quân đội là hết sức tích cực”, – tổng thống Poroshenko chia sẻ
Lưu ý rằng, điện Kremlin rất quan ngại Poroshenko và không mong muốn ông trúng cử tổng thống lần nữa.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề