PGS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư, cho biết với tình trạng thu gom như hiện nay, số máu còn trong ngân hàng máu có khi không đủ để cấp cho các bệnh viện trong vòng một ngày.