Chiếc tàu con thoi chở hàng không người lái Progress M-65 của Nga vừa kết thúc sứ mệnh trên Thái Bình Dương, sau khi rời Trạm không gian quốc tế ISS ngày 17/9 vừa qua.