Tàu chiến Nga công du Ấn Độ Dương bởi Nguyễn Quang

Hãng tin RIA dẫn lời phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, đội tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã rời căn cứ chính của họ tại Vladivostok hôm 09/12 thực hiện chuyến công du Ấn Độ Dương