Tòa án hành chính khu vực Kyiv có 34 thẩm phán phải trải qua cuộc thi sát hạch bắt buộc về chuyên môn, tuy nhiên cả 34 người đều không tới địa điểm thi.

Hầu hết các thẩm phán đã không tới – 34 trong tổng số 41 người, kể cả chủ tịch tòa Pavlo Vovk. Đó là các thẩm phán mà đã thông qua phán quyết thừa nhận quốc hữu hóa ngân hàng PrivatBank là bất hợp pháp.

Việc không có mặt mà không có lý do chính đáng là cơ sở để sa thải, tuy nhiên Ủy ban chuyên môn cấp cao và thẩm phán nhận được 34 giấy báo xác nhận bị ốm của các thẩm phán trong cùng một ngày.

Ủy ban chuyên môn không có quyền kiểm tra các giấy xác nhận y tế, vì thế đối với các thẩm phán này đã quy định một ngày thi khác – 21 tháng 5.

Tiện thể, hai năm trước cơ quan NABU đã tiến hành lục soát tại tòa án hành chính khu vực Kyiv về vụ án làm giàu bất hợp pháp của chủ tịch tòa Pavlo Vovk.

Lưu ý rằng, Tòa án hành chính khu vực Kyiv đã quyết định hủy bỏ quyết định của Ngân hàng quốc gia Ukraina (NBU) về thừa nhận Ngân hàng PrivatBank mất khả năng thanh toán – điều dẫn tới quốc hữu hóa ngân hàng này.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề