Dân chúng được giảm giá khí đốt đáng kể – 11,7% so với giá trước đó.

Đây là lần thứ 2 Cty Naftogaz giảm giá cho người tiêu dùng ở Ukraina.

Giá mới được xác định ở mức 4905,67 uah cho 1000 mét khối khí đốt (chưa kể thuế VAT). Só với mức tháng 6 giá khí đốt giảm được 648uah.

“Giá cuối cùng tại các địa phương Ukraina phụ thuộc vào đơn giá phân phối khí đốt do Ủy ban quốc gia về diều tiết xác định. Các nhà cung cấp khí đốt bắt buộc phải thông báo về giá cuối cùng cho người tiêu dùng của mình”, – trong thông báo nói.

Trước đó giá khí đốt đã từng một lần được giảm 4,6%.

Thủ tướng Groisman nói rằng, nếu Naftogaz mua khí đốt tích lũy cho mùa đông vào thời điểm hiện nay thì mùa đông tới giá khí đốt cho người tiêu dùng cũng không bị tăng lên.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề