Tao van mày, Bão ơi! bởi Xuân Kiểm

Bão ơi! hãy ngừng đi
Bạn bè tao ở đó
Một vùng quê nghèo khó
Đất sỏi đá khô cằn
Người lam lũ quanh năm
Bám thuyền và bám biển
Bão từ đâu tràn đến
Cuốn trôi cả ruộng vườn
Cây cối thì nát tươm
Bao Cửa nhà đổ nát
Nước mênh mông bát ngát
Ngập cả phố cả phường
Bão ơi! Sao chẳng thương
Cái vùng quê nghèo khó
Dân miền trung đau khổ
Vì bão đó bão ơi!
Hãy ngừng lại đi thôi
Tao van mày đó: BÃO. /.

PS: >> Tác giả Cỏ May chia sẻ nỗi lo lắng với tất cả bạn bè miền Trung
H Đ 15/9 /2017