Liệu có phải tổng thống nhảy vào những vấn đề không thuộc thẩm quyền của mình hay không, chẳng hạn định đơn giá dịch vụ cộng đồng?

Nếu như ngay từ đầu tổng thống nói rằng điều này không phải phụ thuộc vào tôi, nhưng tôi chưa hề nghe tổng thống nào nói cả.

Bao giờ ông ấy thấy có lợi cho chỉ số tín nhiệm của mình thì ông ta to mồm ngay, có vẻ như do tổng thống mà đơn giá xuống thấp, tổng thống tạo nên tình hình đó.

Ngày từ đầu tôi sẽ nói cho tổng thống mới: “hãy tới đứng trước dân và nói, ai sẽ làm việc gì”. Thật nghiêm túc, không cần bịa ra những điều mà Hiến pháp không quy định, có các luật điều tiết, có các quyền hạn đã được thiết lập.

Chúng ta cần phải lập lại trật tự trong ngôi nhà, nơi mà mọi luật pháp được tuân thủ, phân biệt chính xác quyền hạn và sự kiểm soát phải đưa ra khỏi chính quyền (cho xã hội kiểm soát, -nd).

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề