Thủ tướng Ukraina giải thích chỉ số tín nhiệm thấp của mình là do công cuộc tiến hành cải cách ở trong nước phức tạp và không bình thường để thay đổi nền tảng kinh tế. Ông Yatsenyuk nói khi phát biểu trên truyền hình.

“Về chỉ số tín nhiệm. Tôi đã hoàn toàn cởi mở khi nói công khai một năm trước, khi tôi bắt đầu làm thủ tướng kỳ thứ hai rằng điều gì sẽ kết thúc đối với tôi với tư cách là chính trị gia”, – Yatsenyuk nói.

PS: Khi đó ông Yatsenyuk nói là mình là người “liều chết” Camicadze, -ND.

Theo lời ông, đơn giá càng gia tăng nhiều, càng áp dụng các biện pháp tiết kiệm ngân sách, cuộc cải cách mà chính phủ thực hiện là chưa từng có, thì hiển nhiên chỉ số tín nhiệm của chính phủ, nói riêng là của thủ tướng càng thấp.

“Nhiệm vụ của tôi là quên đi chỉ số tín nhiệm chính trị để thực hiện những thay đổi nền tảng kinh tế xã hội mà đất nước chúng ta cần. Tôi đã làm những điều này và đang đưa cải cách tiến lên phía trước”, – ông Yatsenyuk nói.

Nguồn: TTX Unian

PS: Một trong những nhiệm vụ của chính phủ Yatsenyuk là đưa các loại biểu giá bao cấp về đúng giá thị trường để giảm thâm hụt ngân sách mà trong 25 năm qua chưa ai thực hiện. Giá bao cấp trước hết liên quan giá khí đốt và năng lượng đã làm cho ngân sách Ukraina thâm hụt trong suốt 25 năm qua. Ngoài ra, còn nhiều chế độ xã hội bị lạm dụng cũng làm cho ngân sách thâm hụt. Việc thay đổi các loại giá bao cấp sang giá thị trường theo thoả thuận với IMF  làm giảm mức sống của tất cả những người tầng lớp thu nhập thấp và thu nhập trung bình.

»Cùng chủ đề