Ngay từ đầu Quỹ bảo đảm tiền gửi của các cá thể đã quyết định tăng vốn pháp định của PrivatBank thêm 35,941 tỉ Hrivnia. Hiện nay quyết định tăng thêm 29 tỉ 438,283 triệu Hrivnia và như vậy vốn pháp định của ngân hàng PrivatBank sau khi trở thành sở hữu của nhà nước là 50 tỉ 694,751 triệu Hrivnia.

Các dữ liệu tương ứng đã được chuyển vào Đăng bộ nhà nước thống nhất về các cá thể kinh doanh và pháp nhân.

Như đã đưa tin, ngày 18 tháng 12 HĐBT Ukraina đã quyết định quốc hữu hóa ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Ukraina PrivatBank, theo đó 100% vốn của ngân hàng này từ nay trở thành sở hữu của nhà nước. Khối lowngj phát hành trái phiếu trong nước dự định cho mục đích cứu ngân hàng Privatbank được đánh giá ở mức khoảng 116,8-148 tỉ Hrivnia.

Chính phủ đã giao cho bộ tài chính thực hiện phát hành trái phiếu với trị giá 116,8 tỉ Hrivnia thời hạn tới 15 năm và chiết khấu ở mức 10,5%/năm nhằm mục đích cấp vốn cho PrivatBank.

Theo dữ liệu của Bộ tài chính đợt thứ nhất phát hành trái phiếu trong nước trị giá 43 tỉ Hrivnia sẽ được thực hiện trong tuần này.

NBU ngày 21 tháng 12 đã đăng ký Điều lệ mới của PrivatBank.

Theo thông báo của chủ tịch mới của PrivatBank do nhà nước cử tới Alexander Slapak vào thời điểm hiện tại ngân hàng này đã làm việc bình thường với tất cả các loại khách hàng. Theo thông báo, ngày hôm qua khối lượng giao dịch tiền mặt đã trở về chỉ số trung bình của năm 2016. Ngân hàng làm việc không có bất kỳ hạn chế nào nữa.

Ông Slapak cũng lưu ý rằng tỉ giá ngoại hối trên thị trường liên ngân cũng bình thường. Giá đô la bình quân vào thời điểm 15g00 ngày hôm qua, 21 tháng 12 là 26,4277 uah/usd, trong khi đó giá ngày trước đó là 26,47 uah/usd.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề