Bộ Kinh tế đã tiến hành 2 dự báo cơ bản về sự phát triển của nền kinh tế Ucraina vào năm 2010, trong đó đề cập tới tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Theo một nguồn tin trong chính phủ đã thông báo cho cơ quan truyền thông Interfax – Ucraina, những tính toán của Bộ Kinh tế trong các dự báo đánh giá, đã được Ngân hàng quốc gia Ucraina NBU chuyển cho Quốc hội để soạn thảo các dự luật cơ bản về chính sách tài chính năm tiếp theo.

Phù hợp với văn bản, theo phương án thứ nhất, vào năm 2010 dự kiến tăng trưởng GDP thực tế của Ucraina là 3% (thu nhập tổng sản phẩm quốc dân của cả nước – 1192,8 tỷ grivna) với lạm phát là 12%. Theo những tính toán của Ngân hàng quốc gia, mức dự kiến này cho phép dự đoán sự tăng trưởng của lượng tiền tệ là 19%, trong khi cơ sở tiền tệ tăng 14%.

Theo phương án thứ hai, dự kiến tăng trưởng GDP là 1,5% (thu nhập tổng sản phẩm quốc dân của cả nước – 1173,8 tỷ grivna) với 13,5% lạm phát. Khi đó tỉ lệ tăng lượng tiền tệ và cơ sở tiền tệ tương ứng là 16% và 11%.

Như đã thông báo, chính phủ dự kiến trong năm nay tăng trưởng GDP đạt 0,4% và tỉ lệ lạm phát chậm lại, đạt 9,5%, trong khi đó phần lớn các nhà kinh tế cho rằng dự báo đó là quá lạc quan.

Đặc biệt, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới thì GDP trong năm 2009 của Ucraina sẽ giảm xuống còn 9%, còn tỉ lệ lạm phát vào khoảng 16,4%.

Ngân hàng quốc gia NBU dự đoán trong năm 2009 tỉ lệ tăng cơ sở tiền tệ là 6%, lượng tiền tệ – 8%.

Trước mùng 1 tháng 6 năm nay, Nghị viện Ucraina phải xem xét các phương hướng cơ bản cho tình hình ngân sách năm 2010.

Theo số liệu của Viện thống kê quốc gia Ucraina, năm 2007 tăng trưởng GDP của Ucraina đạt 7,3%, trong năm 2008 GDP tăng hơn năm trước là 2,1%.

NNC
theo Kor