Chỉ số tâm lý tiêu dùng ở Ukraina đạt đến đỉnh cao mới.

Vào tháng 7, Chỉ số tâm lý tiêu dùng (IPN) tại Ukraina so với tháng 6 tăng 5,5 điểm và lên tới 88 điểm (theo thang điểm 200). Điều này được nêu trong một nghiên cứu của hãng “Info Sapiens”. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2013. Các chỉ số về thu nhập cá nhân hiện tại cho thấy sự tăng trưởng kỷ lục, cũng như kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế trong năm tới và thời kỳ năm năm tới.

“Các chỉ số tâm lý tiêu dùng đã đạt đến một đỉnh cao mới. Niềm tin vào chính phủ mới góp phần vào sự tăng trưởng của những kỳ vọng tích cực về sự phát triển của nền kinh tế nói chung”, – các nhà phân tích của hãng “Info Sapiens” giải thích.

Sự cải thiện trong đánh giá thu nhập của bản thân có liên quan đến sự gia tăng tiền lương thực tế vào tháng 6 năm 2019 so với tháng 5, trên nền tảng của tỷ giá hối đoái và giá cả ổn định. Ví dụ: chỉ số vị trí hiện tại (ITP) tăng 5,8 điểm lên 76,9 và chỉ số tài chính cá nhân hiện tại tăng 8,1 điểm, lên 70,5.

Chỉ số kỳ vọng kinh tế (IEI) trong tháng 7 tăng 5,4 điểm lên 95,4; chỉ số phát triển kì vọng ​​của nền kinh tế nước này trong năm tới đã tăng thêm 8,3 điểm, lên tới 99,6. Chỉ số phát triển kỳ vọng ​​của nền kinh tế trong năm năm tới tăng 7,7 điểm, lên 99,6.

Đồng thời, chỉ số tiến độ thất nghiệp dự kiến ​​tăng trong tháng qua 5,0 điểm, lên 114,4 điểm.

Từ năm 2000, nghiên cứu về tâm lý người tiêu dùng đã được Cty “GfK” của Ukraina thực hiện. Nhưng kể từ năm 2019, nó đã được cơ quan nghiên cứu “Info Sapiens” thực
hiện với sự hỗ trợ của Cty tài chính “Dragon Capital” hỗ trợ. Đã phỏng vấn 1000 người trả lời trên 16 tuổi.

Nguồn:
Liga.net

»Cùng chủ đề