Tại Ucraina xuất hiện thêm 4 đảng bởi Nguyễn Quang

(DN.ODESA) -Bộ Tư pháp hôm vừa rồi đã đăng ký thêm 4 chính trị đảng: Đảng Nhân dân Ucraina, đảng Dân vận Ucraina, đảng ” Tiền phong “, đảng chính trị “Ê-đi-na Kraina”.

Theo như thông tin từ Bộ Tư pháp, việc đăng ký Đảng nhân dân Ucraina được thực hiện trên quyết định của đại hội thành lập tổ chức vào ngày 7 tháng 6 năm 2008. Chủ tịch của đảng này là ông Maxim Katunin (sinh năm 1982, tạm thời chưa làm việc).

Đảng Dân vận Ucraina được thành lập trong buổi đại hội ngày 31 tháng 5 năm 2008. Chủ tịch của đảng là ông Alexander Tarasuk (sinh 1962, Phó Giám đốc «SK Eustace»).

Đảng chính trị “Tiền phong” được thành lập trên quyết định của hội nghị thành lập đảng vào ngày 28 tháng 6 năm 2008. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, Chủ tịch được bầu của đảng này là ông Maxim Kovalenko (sinh năm 1980, giám đốc trung tâm tư vấn).

Đứng thứ 4 trong danh sách đăng ký là chính trị đảng “Ê-đi-na Kraina” được thành lập trên quyết định của hội nghị thành lập diễn ra ngày 30 tháng 6 năm 2008. Chủ tịch của Đảng này là ông Igor Sirkin (sinh 1974, giám đốc «Alep Capital»).
Tính đến ngày hôm nay, tại Ucraina đang có 158 lực lượng chính trị ( đảng) đã đăng ký hoạt động.

Tên 4 đảng mới:

Гражданская партия Украины

Политическая партия „Єдина Країна”

Политическая партия „Авангард”

Политическая партия Гражданское движение Украины.

NNC
theo UNIAN