Ngày hôm qua Nghị viện đã thông qua trong lần đọc đầu tiên những sửa đổi luật hình sự, quy định các hình phạt nặng hơn cho việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật công nghệ bất hợp pháp để bí mật thu nhận các thông tin, theo ấn bản của tờ Kommersant – Ucraina.

Dự thảo luật về tăng cường trách nhiệm cho việc lưu thông bất hợp pháp các phương tiện kỹ thuật để thu nhận bí mật các thông tin, đã được Cục an ninh gửi tới Nghị viện để xem xét vào ngày 12 tháng 11 năm 2008, tuy nhiên ngày hôm qua các Đại biểu Quốc hội mới xem xét.

Tài liệu được trình bày bởi Phó Chủ tịch Cục an ninh Ucraina – Anatoly Pavlenko, phụ trách hướng trinh sát của cơ quan này. Trong Cục an ninh Ucraina đã chuẩn bị sẵn một sửa đổi căn bản bộ luật hình sự, – được viết trong ấn bản.

Hiện tại “sự sản xuất, mua, bán hoặc lưu trữ bất hợp pháp các phương tiện đặc biệt” sẽ bị phạt tới 1000 grivna, Cục an ninh cũng đề nghị coi sự vi phạm này là tội hình sự, và bên cạnh tiền phạt, còn quy định thêm án phạt ở tù trong thời hạn đến 4 năm.

“Hiện tại, các phương tiện đặc biệt này chỉ được sử dụng bởi: cục an ninh Ucraina, sở cảnh sát, các viện kiểm sát. Hoạt động buôn bán và các hình thức trộm cướp đã sử dụng các phương tiện này một cách bí mật. Và mặc dù các kết luận của các nhà nghiên cứu và Viện kiểm sát tối cao là không đồng ý, ủy ban về các vấn đề đảm bảo lập pháp và hành pháp vẫn đề xuất đưa dự thảo luật này ra đọc lần đầu tiên”- người cũng báo cáo về dự thảo luật này, đại biểu Quốc hội của Đảng NU – NS ông Vladimir Moysyk cho biết.

Kết quả cuối cùng, dự thảo đã được 239 đại biểu ủng hộ – các đại biểu của Đảng vùng, và một phần Đảng NU – NS đã không bỏ phiếu.

Nhớ lại rằng trong tháng 6, Cục an ninh Ucraina đã khẳng định sự thật về việc các cuộc nói chuyện của Viện phó Viện kiểm sát tối cao Renat Kuzmin bị nghe trộm bất hợp pháp.

NNC
theo Kor