Trong tỉnh Kyiv đã có 13 chợ thực phẩm đã nối lại công việc. Tổng cộng trong tỉnh có 74 chợ thực phẩm.

Điều này đã được báo cáo trên trang web của Cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Kyiv. Cần lưu ý rằng ở Kyiv có tổng số 74 chợ thực phẩm.
“Dự kiến ​​các chợ khác sẽ hoạt động trở lại trong tương lai gần và tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các yêu cầu chống dịch bệnh đã được thiết lập. Cần lưu ý rằng trong lệnh cấm hoạt động của chợ, công tác kiểm tra sự tuân thủ chế độ kiểm dịch phải được được thực hiện. Trong những ngày đầu tiên của chợ đã có hai vi phạm được phát hiện ngay lập tức”, – thông điệp UBHC tỉnh Kyiv cho biết.

Hãy nhớ lại rằng Hội đồng Bộ trưởng tại một cuộc họp vào ngày 29 tháng 4 đã cung cấp các tiêu chí mở một số chợ nhất định trong quá trình kiểm dịch, nhưng phải tuân thủ các biện pháp đặc biệt. HĐBT cũng báo cáo rằng ở đây đang nói về 280 chợ được bảo đảm cung cấp cho công dân thực phẩm và cung cấp một cơ hội để nông dân tiếp thị sản phẩm.

Trước đó, Bộ Y tế đã chuẩn bị các yêu cầu cho hoạt động của các chợ theo các hạn chế kiểm dịch. Công việc của họ sẽ được kiểm soát bởi Cục Thực phẩm và Đồ uống Nhà nước.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề