Bộ trưởng Bộ các lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraina giải thích về việc tại sao xung đột không giải quyết được ngay cả khi quản lý được biên giới.

Bộ trưởng các vấn đề lãnh thổ bị chiếm đóng và người di tản của Ukraina Vadim Chernys trả lời phỏng vấn cho báo “Golos Ukraina”. “Chúng ta thấy ngày hôm nay một sự hận thù đang được gieo rắc ở phía bên kia, họ nỗ lực tập trung danh sách tất cả các đứa trẻ mà cha mẹ bị tử vong, những đưa trẻ khác và giữ họ trong những nhóm huấn luyện sự hận thù và gọi người Ukraina là quân chiếm đóng, vv…

Nghĩa là cách mà họ, các chuyên gia đặc vụ Nga huấn luyện nhằm khiêu khích lòng hận thù và duy trì xung đột vính viễn”, – bộ trưởng đánh giá.

Theo lời ông, ngày cả khi Ukraina kiểm soát được biên giới thì Ukraina sẽ nhận “hầu như 3 triệu người mang hận thù với Ukraina. “Các bạn sẽ nhận được sự xung đột. Và không phụ thuộc vào việc các bạn có kiểm soát biên giới hay không, dù sao tình hình vẫn là xung đột. Đơn giản là con số sẽ có khác đi mà thôi”, – bộ trưởng Chernys nói. “Chúng ta là một xã hội Ukraina thống nhất. Và trong xung đột này không có yếu tố dân tộc như là ở Nam Tư. Xung đột ở nước ta là do được kích thích một cách nhân tạo”, – ông bộ trưởng kết luận.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề