Ngân hàng quốc gia Ukraina giải thích hiện tượng giam phát trong tháng 8 bởi giảm giá hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt NBU lưu ý giá vận tải, dược phẩm, hàng hóa y tế, thiết bị, kỹ thuật nghe nhìn, máy ảnh và phương tiện xử lý thông tin. “Những yếu tố này được gia tăng bởi mùa bán tháo hàng hóa, chẳng hạn như giảm giá quần ao, dày dép (3,3%)”, – NBU giải thích.

Giá cả nguyên liệu hàng thực phẩm cũng giảm 2% tính theo tháng. Việc tăng giá và đơn giá được điều tiết bằng công cụ hành chính, 1% so với tháng trước là tương đương với dự báo của NBU. Giá hàng thực phẩm thô giảm 2% tính theo tháng.

Giá nguyên liệu hâu như không thay đổi. “Điều này do tiến độ giá quốc tế đối với dầu, cho dù nhiêu liệu trong tháng 8 không thay đổi theo nhiều hướng khác nhau, còn giá trung bình trong tháng đối với dầu thay đổi không đáng kể. Trong khi đó tháng thứ hai liên tục giảm giá khí hóa lỏng dành cho xe hơi (giảm 11%) do giảm đáng kể nhập khẩu nhiêu liệu từ Nga và Belarus”, – NBU đánh giá.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề