Chuyên gia cho rằng, các lực lượng thân Nga từng rất tích cực trong quá trình dài, nhưng lần này trong cuộc bầu cử quốc hội họ tích cực nhất, như chưa từng tích cực.

Chuyên gia chính trị học Volodimir Fesenko cho rằng, sự chia rẽ thành hai phái đối lập đều thân Nga là do quan điểm hiếu chiến của ông Victor Medvedchuk, tuy nhiên sự tích cực này vẫn không làm cho cadcs thế lực thân Nga ở Ukraina chuyển hướng.

“Ông Medvedchuk – một chính trị gia hiếu chiến, một người đã sản sinh sự hận thù trong lòng lòng người và mất niềm tin, trong số đó có cả những chính trị gia thân Nga. Một trong những nguyên nhân là sự tự ái do bị xúc phạm của nhiều người khác nhau, từ Dobkin cho tới  Murayev, từ Novinskiy cho tới Kolesnikov, đồng thời cả do việc ông đã không đưa họ vào Danh sách bị áp chế tài Nga. Ông Fesenko nói trong thời gian Chat tại
trang Glavred.infor.

Theo lời chuyên gia Fesenko ông Medvedchuk đã chiêu mộ được lực lượng thân nga và trở thành thách thức lớn cho chính quyền mới.

Ông Fesenko nhấn mạnh rằng, theo các dữ liệu XHH các quan điển thân Nga quan sát được ở 12% dân chúng, trong cuộc bầu cử họ trở nên là lớp cử tri có kỷ luật nhất.

“Một phần cử tri này không đi bỏ phiếu vào năm 2014, còn bây giờ tất cả họ đều đi và đã bỏ phiếu cho đảng của ông Medvedchuk, ai đó bỏ cho đảng thân Nga khác là Sharia. Tuy nhiên đảng của ông Medvedchuk được động viên mạnh mẽ nhất”, – nhà chính trị học Fesenko kết luận.

Nguồn: Glavred.infor

»Cùng chủ đề