Nguyên nhân chính là mấy hôm nay chính phủ thanh toán trái phiếu chính phủ cùng lãi suất. Nếu hiểu một cách đơn giản trái phiếu chính phủ là Bộ tài chính nhân danh nhà nước vay tiền với đảm bảo 100% vốn và lãi suất.

Riêng hôm nay chính phủ thanh toán 5,5 tỷ griva tiền TPCP, nhiều nhà đầu tư không mua tiếp mà mua ngoại tệ và rút và khỏi Ukraina, dẫn đến áp lực đến đồng grivna.

Nói thêm về TPCP ở Ukraina: một thời gian các nhà đầu tư nước ngoài coi Ukraina là “gà đẻ trứng vàng” với lãi suất cao 19%/ năm, cộng với giá $ giảm, làm cho họ có lãi cao.

Ngày nay chính phủ Ukraina giảm dần lãi suất xuống: năm ngoái 14-16%, hôm qua thấp kỷ lục 9,79%. Do vậy làm cho các nhà đầu tư (chủ yếu là nước ngoài) không coi đây là thị trường hấp dẫn nữa và rút vốn khỏi thị trường Ukraina qua mua $ vào.

  • Nhà nước đã trả một đợt hoàn thuế VAT- 605 triệu grivna, và tổng số tiền thanh toán là 13,8 tỷ. Tức là các công ty không có nhu cầu về đồng nội tệ và tăng nhu cầu về $.

*Các nhà nhập khẩu cũng đến kỳ quyết toán bằng ngoại tệ.

*Nhu cầu và giá kim loại giảm: tiền thu ngoại hối cũng giảm đi.

*Ngân hàng quốc gia cũng không muốn đồng grina mạnh lên nhiều (điều này không có lợi về nhiều mặt).

Nói tóm lại là có nhiều yếu tố dẫn đến giá $ tăng.

Dự báo: các nguyên ngân trên mang tính thời vụ, ví dụ tiền thanh toán TPCP, VAT…cũng chỉ có thời điểm và số lượng. Hơn nữa Ngân hàng quốc gia cũng tham gia vào điều chính giá.

Ví dụ hôm nay ngay từ sáng NHQG đã bán ra thị trường hối đoái khoảng 20 – 35 triệu đô $ với giá 24,99 và làm nguội đi thị trường vốn đang nóng lên.

Vì vậy nhiều khả năng đồng $ sẽ không nhẩy lên quá cao.
Lê Thái Kỳ tổng hợp

»Cùng chủ đề