Các chuyên gia dinh dưỡng nhận thấy rằng chìa khoá của việc giảm cân chỉ đơn giản là một kế hoạch ăn uống ổn định và sau đó gắn chặt với nó. Nhưng hầu hết chúng lại không có hiệu quả với người muốn giảm cân