Tài sản Tập đoàn “System Capital Management” (SCM) của nhà tỷ phú Ucraina Rinat Akhmetov năm 2007 đã đạt mức 20 tỷ đôla, cao hơn 75% so với năm 2006.

Số liệu này được trang báo điện tử “Proua.com” đưa tin ngày 10-9, dựa trên công bố của Tập đoàn về kết quả làm việc của Công ty kiểm toán quốc tế “Pricewaterhouse Coopers”.

Cụ thể, những số liệu chủ yếu làm nên bước tiến ngoạn mục trong hoạt động của Tập đoàn SCM trong năm 2007 như sau:

– Tổng tài sản Tập đoàn “Sistem Capital Management” (SCM): 19,903 tỷ đôla (năm 2006, con số này là 11,372 tỷ đôla).

– Tổng thu nhập năm 2007 đạt 9,563 tỷ đôla (năm 2006 – 6,719 tỷ đôla).

– Tổng lãi xuất năm 2007 đạt 1,745 tỷ đôla (năm 2006 – 1,053 tỷ đôla).

– Nộp thuế thu nhập năm 2007: 0,379 tỷ đôla (năm 2006 – 0,347 tỷ đôla).

– Tổng số cán bộ, công nhân viên Tập đoàn: 165 nghìn người


theo TTQH