Theo hãng UNIAN đưa tin, các đại biểu khối Đảng khu vực đã mang biểu ngữ giăng ngang phòng nghị sự nhưng đại diện liên minh đã dỡ xuống.

Theo hãng UNIAN đưa tin, các đại biểu khối Đảng khu vực đã mang biểu ngữ giăng ngang phòng nghị sự nhưng đại diện liên minh đã dỡ xuống.

Trên diễn đàn chủ tịch đoàn khối đảng khu vực đã chăng biểu ngữ: “Chính phủ làm phá sản toàn dân – hãy từ chức!”

Biểu ngữ này đã bị đại biểu khối BYUT Gennady Zadyrko tháo xuống.

Ngoài ra, đại biểu khối Đảng khu vực còn định chăng biểu ngữ tại khu vực các thẩm phán thường ngồi, biểu ngữ mang dòng chữ: “đất nước không cần Litvin!”.

Nhưng đại biểu khối Litvin Ecaterina Vashuk đã xé tấm biểu ngữ đó. Đã xảy ra vụ lời qua tiếng lại giữa đại biểu Vashuk và đại biểu khối đảng khu vực Pavel Suslovski.

Phương Anh
theo UNIAN