Nhóm liên lạc ba bên ở Minsk hôm thứ 4 đã có thỏa thuận rút vũ khí hạng nặng ở Donbass khỏi khu vực tranh chấp. TTX Belta dẫn lời đại diện OSCE đưa tin.

“Ngày hôm nay sự chú ý đặc biệt đã giành cho các vấn đề thuân thủ hoàn toàn chế độ chăm dứt tiếng súng, thoái lui vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giáp ranh ở Donbass, đồng thời cả các vấn đề bảo vệ thường dân và các hạng mục dân sự quan trọng của hạ tầng cơ sở, nói riêng là thiết lập khu vực an toàn xung quanh các hạng mục dân sự này.

Đã đạt được thỏa thuận về thoái lui tất cả vũ khí hạng nặng đã bị cấm bởi hiệp định Minsk trước ngày 20 tháng 2”, – ông Sidic nói ở Minsk trước báo giới.

Theo lời ông Sidic, tuyên bố được thông qua trong phiên họp trước đó kêu gọi tuân thủ đầy đủ chế độ ngừng bắn đã cho phép giảm bớt căng thẳng.

“Ngày hôm nay sự chú ý đặc biệt là các vấn đề tuân thủ đầy đủ chế độ ngừng bắn và thoải lui các phương tiện, đồng thời cả vấn đề bảo vệ thường dân và các hạng mục dân sự quan trọng của hạ tầng cơ sở, nói riêng là thiết lập cái gọi là khu vực an toàn xung quang các hạng mục đó. Đã đạt được thỏa thuận về thoái lui tất cả các vũ trang bị hiệp định Minsk cấm trước ngày 20 tháng 2”, – ông Martin Sidic nói.

Trước đó, nhóm liên lạc ba bên đã tập trung họp vào ngày 1 tháng 2 và đã thông qua tuyên bố trong đó kêu gọi các bên chấm dứt chiến sự ở khu vực Avdeyevka. Ngoài ra các bên xung đột đã trao đổi danh sách tù binh.

Ngày 21 tháng 9 năm 2016 các bên đã ký kết văn bản khung về rút lực lượng tại ba đoạn mặt chiến tuyến ở Donbass  với điều kiện ngừng tiếng súng ở ba đoạn này trong vòng 7 ngày và lui quân trên khoảng cách 2km.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề